De Vlaamse regering heeft in 2020 een hervorming van de erf- en schenkbelasting
aangekondigd. Omdat er nog niets definitief beslist werd, zijn er veel onduidelijkheden.
In principe zal de fiscale regeling rond duolegaten wijzigen maar zal het wel mogelijk
blijven om een duolegaat in uw testament op te nemen.
Hebt u nu reeds een duolegaat in uw testament opgenomen en overlijdt u na 1 juli 2021,
dan bestaat het risico dat het goede doel zoals het Blauwe Kruis van de Kust zoveel
erfbelasting zal moeten betalen dat ze er niets aan overhoudt en de erfenis zal moeten
verwerpen. Het is dus best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021,
niet de uitwerking krijgt die de erflater voor ogen had.
Het goede nieuws is dat in Vlaanderen de tarieven in de schenkbelasting en in de
erfbelasting voor de giften aan een goed doel zullen worden verlaagd naar 0%. Als u dus
iets nalaat aan het Blauwe Kruis van de Kust, enkel en alleen om ons te steunen, dan zal
uw steun volledig en zonder enige belasting kunnen gebruikt worden om de dieren die in
het asiel verblijven een zo comfortabel mogelijk verblijf te geven.
Zolang het Vlaamse Parlement de voorgestelde wijzigingen niet heeft gestemd, hoeft u
niets te ondernemen. Wij zullen u op de hoogte houden.
bron: www.testament.be